Un pas enrere...

Els grups del govern PSC/ERC rebutgen una moció sobre
les dones i la crisi

En el passat ple de febrer, aprofitant que s’acostava el 8 de març, dia de la Dona, PROGRÉS va presentar una moció per reivindicar el paper de la dona treballadora,
sobretot en aquests moments de crisi.

Fèiem ressò de l’augment de l’atur que pateixen les dones i recordàvem la importància de prendre mesures per pal·liar-ho. Proposàvem mesures com la reactivació de la Llei de la Dependència, que beneficiaria moltes dones oferint nous llocs de treball o com a beneficiàries directes alliberant-les de càrregues de persones dependents. Reivindicàvem les tasques que desenvolupen les dones avui dia (cura de persones grans o/i mainada, tasques de la llar, treballs fora de casa.... o les tres alhora).

És per tot això que mai haguérem pensat que arribaria a generar tant malestar i desacord a l’equip de govern PSC/ERC. La moció NO es va aprovar pels vots en contra d’ERC i PSC.

Van argumentar falta de consens entre els grups municipals a l’hora de presentar la moció, però per arribar a aquest consens, s’haurien d’haver presentat més propostes de moció i discutir-les, o mostrar la voluntat de fer propostes a la comissió informativa on es va repassar l'ordre del dia del Ple (aquesta moció també). Però segurament és més fàcil votar en contra que dedicar-hi esforços.

També van interpretar que la moció demanava que no es prenguessin tantes mesures per pal·liar la crisi que pateix el sector de la construcció per a dedicar-les a combatre la crisi d'altres sectors. Cal tenir clar que la crisi s’ha d'atacar des de tots els àmbits possibles. El sector de la construcció la pateix d'aprop, però no és l'únic, la crisi és global i, quin millor dia que el 8 de març, per reivindicar la crisi des de la vessant de les dones, sigui el sector que sigui on participin. Els sectors més feminitzats generalment van acompanyats de condicions de treball poc reconegudes i salaris insuficients. Situacions que és obvi que han de canviar encara avui s'han de denunciar.

El regidor de polítiques d’igualtat home-dona (ERC) explicava els arguments del seu vot dient que no trobava bé “presentar mocions de forma aleatòria i sense centrar-se en el tema concret que és la dona”. Només calia llegir el manifest d’enguany del 8 de març per veure quin era el punt principal que es tractava: la dona i la crisi econòmica actual.

Manifest del dia de la Dona (8 de març de 2009)

Clicant a Llegir [+] podeu accedir als següents documents:

Moció de
PROGRÉS: La crisi també té roste de dona
Acta del Ple Municipal de febrer de 2009 on es va debatre aquesta Moció
Llegir més [+]

Mala circulació a Santa Coloma

Fa setmanes que estem veient que cada cop és més difícil circular pel nostre municipi en cotxe

Des de què el govern PSC/ERC va fer el canvi de sentit de la circulació en les vies principals del municipi, ignorant els estudis de mobilitat que s'havien fet anteriorment, es van començar a fer evidents moltes incomoditats.

L'accés al municipi va quedar limitat a una única via d'entrada que passa pel davant d'una escola, cosa que comporta que a hores d'entrada i sortida dels nens i nenes hi hagi un major risc i es converteixi en una via de lenta circulació.

En quant a les sortides del municipi, topem amb una rotonda mal finalitzada a l'Av. Baix Llobregat enllaçant amb Via Cornisa. No se sap qui té la preferència i fa mesos que la regidora de Via Pública, la Sra Marta Martínez (PSC), va dir que estava estudiant com acabar-la… segueix sent un nyap!.

I sortint per l'Av de la Pau trobem una via en la qual primer s'ha de cedir el pas a tots els vehicles que volen accedir al nucli urbà i després deixar pas als vianants i alumnes que surten de l'escola, òbviament.

Ara, aquesta situació es veu agreujada per les obres que s'estan executant a l'Av. Països Catalans, un cop passada la biblioteca, d'on no paren d'entrar i sortir camions amb les conseqüents maniobres que interrumpeixen el trànsit. Aquest fet afecta negativament al trànsit que circula per aquesta via, l'únic accés possible als barris de Can Via i Cesalpina.

Vull acabar fent-me ressò de la disconformitat que m'han expressat nombrosos veïns i veïnes de Santa Coloma en referència a alguns d'aquests canvis en la circulació. En alguns casos, tot i haver entrat instàncies a l'ajuntament demanant explicacions i denunciant la situació que pateixen d'augment de trànsit i soroll arran dels canvis, mesos després encara ningú els ha donat una resposta.

Llegir més [+]

Nou curs, cares noves

Comença un nou curs amb novetats a PROGRÉS: a partir d'aquest setembre m'he
incorporat com a regidora en substitució de la Vívian Escoda, després de mesos implicada des
de la rereguarda i participant en el funcionament i els esdeveniments organitzats per PROGRÉS.

Emprenc aquesta nova etapa amb il·lusió i ganes de treballar per al municipi. Fins ara hi he actuat des de l'àmbit associatiu i ara ho faré també des de la vessant política.

Vaig decidir col·laborar activament amb PROGRÉS per a poder desenvolupar projectes interessants per al municipi, sobretot a les àrees de Medi Ambient, Cooperació i Solidaritat, i
Joventut. Arran de la meva participació al projecte d'Educació Ambiental que l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló va engegar ara fa uns 4 anys a Concepción las Minas, Guatemala, vaig tenir l'oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements ambientals adquirits durant els
meus anys de formació a la Universitat i alhora aprendre un munt de coses a nivell professional
i personal. A més vaig conèixer les idees i la forma de treballar de PROGRÉS i vaig sumar-m'hi.

Al tornar de l'estada a Guatemala, ara fa uns 2 anys, no només he anat seguint aquest projecte,
sinó que m'he interessat per altres qüestions que afecten més de prop el municipi com els nous
projectes urbans, el desenvolupament de nous equipaments, aspectes relacionats amb la mobilitat i el transport, actes culturals i festius, etc.

Amb la meva entrada al grup municipal de PROGRÉS, espero poder ser molt útil per al municipi, aportant noves idees i punts de vista.

Jo tinc plena motivació per a treballar en favor del municipi, aprendre molt del funcionament
d'un ens públic i per a intentar acostar la política municipal a la ciutadania, que tinc la impressió que sempre han estat massa allunyades.

Llegir més [+]

Les infraestructures de transport

És ben sabut i provat que en les darreres dècades hi ha hagut a Catalunya un augment de la mobilitat en transport privat que NO ha anat acompanyat d’una ampliació i millora de les infraestructures i una aposta decidida pel transport públic.

No cal anar lluny per a trobar-ne exemples. El Baix Llobregat (sud) es troba en una situació complexa al tractar-se d’una zona altament poblada (més de 600.000 habitants), propera a Barcelona, amb un parc de vehicles molt elevat (uns 350.000 aproximadament), i mancada d’infraestructures ferroviàries i amb insuficiències viàries, sobretot les destinades a la interconnexió d’ambdues bandes del riu Llobregat.

Donada aquesta situació, el Consell Comarcal va crear a finals de l’any 2007 la Comissió d’Infraestructures del Baix Llobregat per a intentar donar solució a aquesta problemàtica. En aquest mateix sentit, PROGRÉS –conjuntament amb grups de Sant Boi, Sant Vicenç i Torrelles– va presentar al passar Ple de febrer una Moció per a impulsar la creació d’un òrgan intermunicipal que participi en aquesta comissió, traslladar als grups polítics del Parlament aquesta problemàtica i crear una plataforma que aporti la veu de la ciutadania, empresariat i sindicats sobre els punts febles i com solucionar-los en qüestió d’infraestructures intermunicipals (ampliació del metro, millora de les freqüències de pas del carrilet) o bé temes d’interès municipal com la integració de Santa Coloma a la primera corona tarifària.

Llegir més [+]